Pomoc online – przez internet

Psychoterapia i konsultacje dla osób uzależnionych i ich bliskich

O mnie

Piotr Szypiorowski

Jestem absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Polsko-Niemieckiego Instytutu Terapii Uzależnień, powołanego przez międzynarodową organizację federacyjną Błękitny Krzyż. Uzyskałem kwalifikacje specjalisty psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr: 1838), a także realizatora Programów Ograniczania Picia (ukończyłem szkolenie zgodne z zaleceniami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). W codziennej pracy terapeutycznej specjalizuję się w pomocy osobom mającym trudność z: uzależnieniami chemicznymi (alkohol, narkotyki, dopalacze), hazardem (zakłady bukmacherskie, gra na automatach, kasyna on-line), a także uzależnieniami behawioralnymi (internet, zakupy, gry).
Pomagam w osobistych trudnościach osobom uzależnionym, partnerom i partnerkom osób uzależnionych, a także dorosłym osobom, które kiedyś wychowywały się w rodzinie z problemem uzależnienia (DDA).
Jestem realizatorem innowacyjnego Programu Ograniczania Picia. Jest to oferta skierowana do osób, które zaniepokojone są charakterem swojego picia, a także do tych, którzy nie są zdecydowani na program terapeutyczny oparty na pełnej abstynencji.
Od 2014 roku skutecznie pomagam osobom chcącym zrezygnować z nałogowych zachowań, a także udzielam poradnictwa w tym zakresie. Prowadzę psychoterapię współuzależnienia dla członków rodzin osób uzależnionych. Doświadczenie zdobywałem w publicznej Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, a także w programie psychoterapii stacjonarnej w Centrum Psychoterapii. Pracuję poprzez indywidualne sesje psychoterapii oraz sesje grupowe. Regularnie prowadzę grupowe warsztaty umiejętności. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
W roku 2016 asystowałem Przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień. W latach 2017 – 2018 pełniłem funkcję członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.roku
Od stycznia 2020 roku pełnię funkcję kierownika w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

 Konsultacje i terapia indywidualna dla osób:

– mających trudności w dorosłym życiu, określających siebie jako DDA/DDD;

– zaniepokojonych używaniem różnych substancji (alkohol, narkotyki, dopalacze);

– używających w sposób nałogowy hazardu, pornografii, internetu itd.

– będących partnerami / partnerkami osób uzależnionych;

– uwikłanych w niezadowalające związki, zastanawiających się nad rozstaniem;

– potrzebują wsparcia w zakresie funkcjonowania społecznego oraz rodzinnego;

– znajdują się w kryzysowej sytuacji w życiu, takiej jak wypalenie zawodowe, utrata pracy, rozwód

– będących w kryzysie;

– poszukujących rozwoju osobistego;

Pracę zdalną – online oferuję przede wszystkim osobom:

– przebywającym za granicą;
– pracującym w charakterze uniemożliwiającym bezpośredni kontakt z terapeutą;
– którym dojazd do psychoterapeuty zająłby zbyt dużo czasu
– które trafiły do mnie z polecenia mojego pacjenta, klienta i chciałyby mojej pomocy

 Proponowane formy pomocy:

Konsultacje

Konsultacje to pierwsze spotkanie/spotkania, których celem jest poznanie się, nawiązanie kontaktu, określenie problemu oraz wspólne podjęcie decyzji dotyczącej dalszej pracy.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna polega na rozmowie – szczerej, swobodnej wymianie skupiającej się na świecie uczuć Klienta, jego myślach, potrzebach i relacjach z ważnymi osobami.

Spotkania odbywają się za pośrednictwem ogólnodostępnych aplikacji umożliwiających wideorozmowy.

 CENNIK

Konsultacje

 100 zł / 50 min

Psychoterapia indywidualna

 100 zł / 50 min

Podstawą rezerwacji umówionego terminu jest dokonanie przedpłaty na konto pełnej kwoty, najpóźniej na 24 godziny przed planowaną sesją online.

Dane do przelewu:
Piotr Szypiorowski
ING Bank: 22 1050 1764 1000 0091 1549 7738
Na życzenie klienta wystawiam rachunek imienny.

Kontakt:

PSYCHOTERAPIA – PROFILAKTYKA – SZKOLENIA
Piotr Szypiorowski

ul. Nad Jazem 7
84-239 Bolszewo

tel. 664 525 000

p.szypiorowski@gmail.com 

Dane do przelewu:

Piotr Szypiorowski
ING Bank: 22 1050 1764 1000 0091 1549 7738

 

Umów się wizytę:

14 + 11 =

ZADZWOŃ