Psychoterapia uzależnień, współuzależnienia i terapia DDA

O mnie

O MNIE

Piotr Szypiorowski

SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

Od 2014 roku skutecznie pomagam osobom chcącym zrezygnować z nałogowych zachowań, związanych z używaniem substancji takich jak: alkohol, narkotyki, dopalacze, hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi,
a także udzielam poradnictwa w tym zakresie. Prowadzę psychoterapię współuzależnienia dla członków rodzin osób uzależnionych oraz dla osób, które wychowywały się w rodzinach z problemem uzależnienia, a w dorosłym życiu doświadczają różnych problemów (DDA).
Posiadam duże doświadczenie w realizacji programów ograniczania picia alkoholu – oferty skierowanej do osób, które nie są zdecydowane na program terapeutyczny oparty na pełnej abstynencji.

Doświadczenie zdobywałem w publicznej Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, a także w programach psychoterapii stacjonarnej w Centrum Psychoterapii. W roku 2016 asystowałem Przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień. W latach 2017 – 2018 pełniłem funkcję członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przez ponad dwa lata pełniłem funkcję kierownika w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

Jestem absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Polsko-Niemieckiego Instytutu Terapii Uzależnień. Uzyskałem kwalifikacje specjalisty psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr: 1838), a także realizatora Programów Ograniczania Picia (ukończyłem szkolenie zgodne z zaleceniami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Swoją pracę poddaję regularnej superwizji w nurcie poznawczo-behawioralnym. Jestem uczestnikiem całościowego, 4-letniego szkolenia w ramach Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. 

Od 2023 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. prof. Zdzisława Bizonia.