Psychoterapia uzależnień, współuzależnienia i terapia DDA

Oferta

TERAPIA PRZEZ INTERNET

Proponowane formy pomocy:

Konsultacje
Konsultacje to pierwsze spotkanie/spotkania, których celem jest poznanie się, nawiązanie kontaktu, określenie problemu oraz wspólne podjęcie decyzji dotyczącej dalszej pracy.
Psychoterapia indywidualna
EliPsychoterapia indywidualna polega na rozmowie – szczerej, swobodnej wymianie skupiającej się na świecie uczuć Klienta, jego myślach, potrzebach i relacjach z ważnymi osobami.