Terapia online, czy w gabinecie?

Terapia online

W swojej pracy terapeutycznej niezmiennie reprezentuję stanowisko, że kontakt bezpośredni z terapeutą w gabinecie daje najszersze spektrum korzyści wynikających z terapii. Szczególnie dla problemów takich jak: nieśmiałość, zaburzenia lękowe, trudności komunikacyjne, rozpoznawanie i wyrażanie uczuć (w tym szczególnie złości). Kontakt osobisty z psychoterapeutą, czy psychologiem może okazać się szczególnie pomocny, wspierający i rozwojowy dla rozumienia […]