Psychoterapia online, Terapia online

Piotr Szypiorowski SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

Już na początku terapeuta ustali z Tobą cele i ramy czasowe terapii. Terapia poznawczo-behawioralna online jest tak samo skuteczna, co jej stacjonarny odpowiednik. Jak przebiega terapia online? Przebieg terapii online (podobnie jak w przypadku klasycznej formy spotkań z psychoterapeutą) jest indywidualnie dostosowany do potrzeb pacjenta.

Terapia DDA – czym jest

Psychoterapia DDA pozwala na rozpoczęcie świadomego procesu odzyskania wolności, przejęcia kontroli nad własnym życiem i kreowaniem własnego samostanowienia. Terapia DDA sprawia, że nagle zaczyna siebie poznawać i doświadczać akceptacji ze strony innych. DDA to syndrom dotykający osób, które w dzieciństwie dorastały w rodzinach nadużywających alkoholu. Dowiedz się, na czym polega.

Terapia DDA – na czym polega i jakie daje efekty?

Terapia DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) to forma wsparcia i leczenia psychologicznego dorosłych osób, które wychowywały się w domu z problemem alkoholowym. Dorosłe Dzieci Alkoholików są częściej narażone na problemy emocjonalne i mają trudności w utrzymywaniu relacji międzyludzkich. Osoby z syndromem DDA wychowywały się w trudnych warunkach. Zmuszało je to do wzmacniania w sobie pewnych cech, […]